Astroskrifttype


Er udviklet til at skrive astrologiske symboler i et tekstdokument, f.eks. Word, Open Document, PDF eller på en webside.

Hvert astrologisk symbol er tildelt et bogstav eller tal til at vise symbolet.

Download

Skrifttypen Live Horoscope kan downloades i to formater til hvert sit brug:

Højreklik den ønskede skrifttype og vælg menu Gem som… for at downloade den. Nogle browsere downloader skrifttyper med filtype .txt; skrifttypen skal da omdøbes til filtype .otf eller .woff.

Installering af Open Type Format til tekstdokumenter

Installering afhænger af operativsystem:

 • På Windows højreklikkes den downloadede live-horoscope.otf og menupunkt Installer vælges.
 • På Mac to-fingerklikkes den downloadede live-horoscope.otf og menupunkt Installer vælges.
 • På Linux kopieres den downloadede live-horoscope.otf ned i et passende underkataloger af /usr/local/share/fonts/ og kommando fc-cache -f -v udføres for at genindlæse alle fonte (eller genstart Linux).

Herefter er Live Horoscope skrifttypen klar til brug. Nedenstående tekstdokumenter viser hvordan symbolerne ser ud, samt deres kode er.

Installering af Web Open Font Format til hjemmesider

Hvis hjemmeside redigeringsmiljøet understøtter WOFF skrifttyper er det bare at følge instruktionen.

Ellers skal der udføres følgende.

 • I roden af hjemmesiden er der en række mapper: images, css, m.fl. til billeder, formatteringsindstillinger.
  Opret en ny mappe med navn fonts ved siden af de øvrige mapper, hvis ikke den allerede er oprettet.
  Kopier live-horoscope.woff fontfilen ned i denne mappe.
 • I roden af hjemmesiden oprettes mappe css, hvis den ikke allerede findes.
  Opret en ASCII tekst fil med navn astrology.css inde i denne mappe og indsæt nedenstående linjer i filen:

  @font-face {
  	font-family: 'Live Horoscope';
  	src: url('/fonts/live-horoscope.woff') format('woff');
  	font-weight: normal;
  	font-style: normal;
  }
  
  .astrology {
  	font-family: 'Live Horoscope';
  	font-size: 12pt;
  }
  
 • En webside, der ønsker at bruge live-horoscope.woff, skal have indsat linjen
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/astrology.css" />
  

  i head elementet i starten af websidens HTML kode.

 • Et astrologiske symbol indsættes i den løbende tekst med HTML kommando
  <span class="astrology">bogstav eller tal</span>
  

  Bogstav- og talkoder for de forskellige astrologiske symboler er vist i tabellerne nedenfor.

Vi kan nu skrive en astrologisk tekst: Krabben (d) har Månen (D) som hersker på det personlige udviklingstrin.

Astrologiske Tegn

Er repræsenteret med små bogstaver fra a til l.

Tegn Bogstav Symbol
Vædder a a
Tyr b b
Tvilling c c
Krabbe d d
Løve e e
Jomfru f f
Vægt g g
Skorpion h h
Skytte i i
Stenbuk j j
Vandbærer k k
Fisk l l

Astrologiske Planeter

Er repræsenteret ved store bogstaver, som vist i tabellen herunder.

Planet Bogstav Symbol
Sol E E
Måne D D
Merkur C C
Venus B B
Mars A A
Jord/Lykkepunkt M M
Ceres F F
Jupiter I I
Saturn J J
Uranus K K
Neptun L L
Pluto H H
Haumea R R
Makemake Q Q
Eris G G
Deedee W W
Vulkan P P
Chiron S S
Pallas T T
Juno U U
Vesta V V
Nordlig Måneknude N N
Sydlig Måneknude O O
Lilith X X
Ascendant Y Y
MC Z Z

Symbolerne for de nye dværgplaneter Haumea, Makemake, Eris, samt for den æteriske planet Vulkan er foreslået af Claus Houlberg. Symbolet for den måske næste dværgplanet Deedee er midlertidigt foreslået af Kim Dam Petersen.

Astrologiske Hovedaspekter

Er repræsenteret ved tal.

Aspekt Bogstav Symbol
Konjunktion 1 1
Opposition 2 2
Trigon 3 3
Kvadrat 4 4
Sekstil 6 6

Astrologiske Hovedaspektmønstre

Er repræsenteret ved små bogstaver fra m og fremefter.

Aspektmønster Bogstav Symbol
Storkvadrat m m
T-kvadrat n n
Storsekstil o o
Ufuldstændig storsekstil p p
Trapez q q
Drage r r
Rektangel s s
Stortrigon t t
Afspænding u u
Sekstil Yod v v

Til toppen