Planetpositioner – radix, transit, progressiv og heliocentrisk

Live Horoscope beregner fire typer af positioner for planeterne, der er præsenteres med hver sin farvekode:

  • radix: position på fødselstidspunkt (direkte: sort, retrograd: mørkegrå)
  • transit: position på prognosetidspunktet (direkte: mørkeblå, retrograd: gråblå)
  • progressiv: Naibod(1) position på prognosetidspunktet (direkte: mørkegrøn, retrograd: grågrøn)
  • heliocentrisk(2): position på fødselstidspunkt, set med  Solen i centrum (direkte: mørkegul, retrograd: ingen(3))

De forskellige positioner bliver altid beregnet hver gang fødsels-eller prognose-tidspunkt ændres, selv om kun visse positioner vises i de forskellige tegninger og paneler.

Venstre sidepanel, der normalt viser analyse oplysninger, indeholder ydermere et underpanel for hver af de fire typer af positioner. Der kan skiftes mellem underpanelerne ved at klikke på de små trekanter til venstre for underpanelernes navne.

Live Horoscope kan vise en tegning i hovedpanelet med alle typer positioner for alle planeter ved at vælge menu  Panel > Klassifikation.

Live Horoscope - Klassifikation Tegning

Tegningen kan udskrives med menu Udskriv > Klassifikationtegning.

Note 1: Naibod position et helt antal år efter fødselstidspunktet beregnes som transit positionen det pågældende antal dage efter fødselstidspunktet på samme klokkeslæt (reguleret for ændret sommertid). Naibod position mellem to hele antal år efter fødselstidspunkt beregnes ved et gennemsnit.

Note 2: Månen og akserne er rent lokale fænomener på Jorden og har derfor ingen heliocentrisk position. Jorden har kun en heliocentrisk position, da Jorden altid er centrum i normal (geocentrisk) position. Symbolet for Lykkepunkt og Jorden er det samme og kan ikke forveksles da forekommer indenfor forskellige typer af positioner.

Note 3: Planeter bevæger sig aldrig retrograd omkring Solen.

TIL TOPPEN