Klassifikation og aspektmønstre

 

Live Horoscope foretager automatisk en klassifikation af planeternes fordeling i tegn og huse, samt aspekter, der præsenteres i venstre sidepanel analyse. I det følgende gennemgås de forskellige symboler der kan forekomme i analysen. Til sidst gennemgås symbolerne i et eksempel på en analyse.

Antallet af planeter i hvert element og dynamik angives øverst i sidepanelet.
Et element eller dynamik uden planet indikerer en mangel af kvaliteten for det pågældende element eller dynamik i horoskopet. Teksten ingen vises i stedet for 0 for at tydeligt at signalere denne mangel.
Et element eller dynamik med kun een planet indikerer et fokus på den pågældende planet for at dække den pågældende kvalitet. Den pågældende planet vises i stedet for 1 for at gøre planetens betydning tydelig.

Et kvadrant, der indeholder halvdelen af horoskopets planeter, indikerer en øget fokus på det pågældende kvadrant. Disse kvadranter er markeret med et kvadrantsymbol, hvor planetantallet er markeret i det pågældende kvadrant.

En hemisfære, der ikke indeholder nogen planeter, indikerer en stærk ubalance i horoskopet. Dette vises med et hemisfæresymbol, hvor den pågældende hemisfære er blank.
En hemisfære, der indeholder en enkelt planet, indikerer ligeledes en ubalance, men fokus vil nu være på den ene planet, der er placeret i hemisfæren. Dette vises med et hemisfæresymbol, hvor planetens symbol er placeret i den pågældende hemisfære.
En hemisfære, der indholder mindst to planeter, hvor alle planeter er retrograde, indikerer en sløret balance i horoskopet, der gradvis falder i balance efterhånden som energien af de retrograde planeter mestres. Dette vises med et hemisfære symbol, hvor der er placeret et R i den pågældende hemisfære.
En hemisfære, der indeholder mindst to planeter, med kun en der er ikke retrograd, indikerer en fokus på denne planet for at opnå en balance i horoskopet indtil energien for de retrograde planeter mestres. Dette vises med et hemisfære symbol, hvor symbolet for den pågældende planet og et R er placeret.

Hvis ovennævnte tydningsprincipper ønskes uddybet kan bogen De fem porte af Claus Houlberg med fordel læses. Denne bog benytter betegnelserne tom hemisfære, enkeltstående planet i hemisfære, teknisk tom hemisfære og teknisk enkeltstående planet i hemisfære for de fire beskrevne situationer.

Alle aspektmønstre, der kan dannes af de fem hovedaspekter, som forekommer i horoskopet vises i analysen. Det er kun de overordnede aspekter, der vises i oversigten; hvis et horoskop indeholder et dragemønster, vil de fire undermønstre: stortrigon, sekstilpil og to afspændninger ikke blive vist i oversigten. Mønstrene er ordnet efter art: kvadrat, trigon; og efter kompleksitet i hver af disse grupper.

Hvis tydningsprincipper bag aspektmønstre ønskes studeret kan bogen Horoskopet mønstre af Claus Houlberg med fordel læses.

Eksempel
Nedenfor er vist horoskopet for Live Horoscope (tidspunktet for offentliggørelsen af programmet på Facebook).
På baggrund af symbolerne i analyse sidepanelet viser eksemplet hvorledes, der kan laves en grovtydning af nogen af hovedtemaerne i horoskopet.

Klassifikationsidepanel

I venstre side ses tidspunktet 17. september, 2014 kl. 17:15 i København. I midten ses horoskoptegningen med de fjorten planeter, som programmet viser som udgangspunkt. I højreside vises en analyse af planeternes placering i horoskopet.

Klassifikation i elementer og dynamikker viser ingen mangler, men derimod en overvægt (syv) af kardinal dynamik (retning ogmålrettethed).

Kvadrantanalysen viser en overvægt af planeter (otte) i 3. kvadrant (samfundsorienteret).

Hemisfæreanalysen viser to teknisk enkeltstående planeter:

 • Mars i morgenbuen (arbejdsindsats omkring programmets  indre struktur)
 • Månen i natbuen (brugere skal føle sig dus med programmet).

Disse specielle hensyn kan forventes at aftage efterhånden som programmet udvikler sig finder sit eget leje.

Aspektmønsteranalysen viser følgende:

 • to kvadrater, der indirekte udgør en storkvadrant, bygget op over oppositionerne
  • Måne (brugere) i modsætning til Pluto (grundlag og styring) og
  • Merkur(kommunikativ)+Haumea (levende) i modsætning til Eris (balance)+Uranus (foranderlighed)
 • en trapez bygget op over opposition
  • Måne (brugere) i modsætning til Pluto (grundlag og styring),
  • Saturn (seriøsitet) + Ceres (tilbagemelding) opnås i takt med at modsætning integreres
  • Makemake (selvstændigt) + Sol (genkendeligt) + Venus (kvalitet) opnås i takt med at modsætning integreres
 • en afspænding bygget op over opposition
  • Måne (brugere) i modsætning til Pluto (grundlag og styring) og
  • Neptun (fantasi) kan blive en dårlig vane for ikke at se modsætning i øjnene

Opsummering

Programmet ønsker at blive brugt af professionelle astrologer i deres daglige arbejde.
Specielt i starten af programmets levetid er det vigtigt at fokusere på at opbygge en solid og stabil indre struktur, samt at sikre programmet har et look-and-feel der giver dets brugere en tryghed ved at bruge det.
Senere vil det være en evig process at sikre programmet udvikles i en levende dialog med dets brugere, hvis dette opnås vil programmet kunne forventes at blive brugt seriøst, som det ønsker og løbende at modtage tilbagemeldinger på dets brugbarhed og ønsker om nye funktioner. Det vil desuden opleve at fremstå som et program, der ikke ligner de andre og opfattes som værende af høj kvalitet.
Ved den løbende udvikling af programmet kan der ligge en fare i at programmet tildeles funktioner, det kunne være sjovt at medtage, men som ikke afspejler ønsker fra brugere eller, måske endnu værre, at rimelige ønsker fra brugere ikke udvikles. Sådanne tiltag vil kunne kompromittere den levende dialog med programmets seriøse brugere og dermed dets livsgrundlag.

TIL TOPPEN