Tekniske detaljer

 

I det følgende beskrives en række tekniske detaljer for Live Horoscope.

Programbiblioteker

Live Horoscope bruger en række programbiblioteker til at lave sine beregninger og tegninger:

  • Swiss Ephemeris bruges til at beregne de primære planet- og huspositioner, samt heliocentriske planetpositioner.
  • Geonames.org bruges til at finde regional tidszone og geografiske koordinater for bynavne.
  • Batik bruges til at producere SVG billedfiler.

Orbis

Live Horoscope beregner aspekter ud fra følgende orbis regler.

Radix horoskop:

  • Sol/Måne-Planet aspekt: 10°, ved sekstil: 7°.
  • Planet-Planet aspekt: 8°, ved sekstil: 6°.
  • Planet-Akse aspekt: 3°.
  • Planet-Måneknude aspekt: 3°.
  • Planet-Lykkepunkt aspekt: 3°.

Prognose:

  • Altid: 1°.

Orbis afrunde op til ½°.

Radix planeter i konjunktion deler aspekter med hinanden.

Naibod

Naibod planet position følger princippet: 1 år svarer til 1 dag.

Følges princippet bogstaveligt kan Naibod positionen kun beregnes årligt på en fødselsdag på fødselstidspunktet. På en fødselsdag beregnes Naibod ved positionen for en planet eller hus ved at beregne planetens eller husets position alderens antal dage frem på det fødselstidspunktet.

For fødsler d. 29. februar beregnes Naibod kun for skudår (i hvilke denne dato findes).

For en person født 29. december, 1958 kl. 4:22. Kan Naibod positionen beregnes for MC på vedkommendes 10 års fødseldsdag kl 4:22 ved at beregne positionen for MC 10 dage frem, dvs. 8. januar, 1959 kl. 4:22.

Naibod for tidspunkter udenfor fødselsdage ud fra de nærmeste Naibod fødselsdage før og efter det pågældende tidspunkt.

Solbuedirektion

Ved Solbuedirektion planet position viser Solen vejen. Solens position beregnes ved dens Naibod position. For øvrige planeter og huses beregnes deres Solbuedirektion position ved at lægge vinklen mellem Solens fødsels- og Naibod Naibod position til planetens eller husets fødselsposition.

TIL TOPPEN