Korrigere horoskop

 

Live Horoscope giver mulighed for at se en tidslinjetegninger, der viser alle aspekter, den progressive MC (MCp) danner med radix planeter fra klienten er født og ti år ud i fremtiden.
Tidslinjetegningen til- og fravælges fra menu Panel > MCp Tidslinje.

DLS-tidslinje

Tidslinjen vises i tegningen som en lodret linje med streger for hver 10’ende leveår og årstal.
Til højre for tidslinjen er angivet alle aspekter fra den progressive MC til en radix med angivelse af planet og type af aspekt. Til venstre for tidslinjen kan man klikke for at indsætte Navn og Periode for begivenheder oplyst af klienten. Husk at gemme de indtastede begivenheder med menu Filer > Gem horoskop.

Ved at justere fødselstidspunktet med skyderen et antal minut frem eller tilbage vil de nye progressive MC aspekter straks blive beregnet og vist på tegningen. Tidspunktet for den bedste match mellem begivenheder og aspekter kan findes ved justere fødselstidspunkt frem og tilbage.

I Danmark er fødselsattestens tidspunkt ofte angivet ved nærmeste 10 minutter. Hvis en korrektion afviger mere end 10 minutter fra fødselsattesten, bør man være skeptisk og sikre sig at den er underbygget med mere end én begivenhed.

Hvis ikke det er muligt at finde match mellem de begivenheder en klient har oplyst og MCp aspekt kan det være en god idé at spørge klienten ind til begivenheder på tidspunkter, hvor tidslinjetegningen viser aspekter, det forventes at klienten må have mærket; det kunne være et MCp aspekt til Pluto eller et MCp konjunktionsaspekt.

Hvis ikke det er muligt at finde match mellem en klients begivenheder og progressive MC aspekter, er det muligt vise en tidslinje med aspekter fra transit planeter til radix MC med menu Panel > MCr Transit.
Programmet husker de indsatte begivenheder fra forrige tidslinje og vise dem automatisk.

Hvis der stadig ikke er match mellem en klients begivenheder og transit planet til radix MC aspekter, er det muligt at vise en tidslinje med aspekter fra progressive (Naibod) planeter til MC med menu Panel > MCr Naibod.

I tidslinjen for transit aspekter til MC vises kun konjunktion og opposition for de planeter, der danner aspekter med få års mellemrum. Dette valg er truffet af hensyn til læsbarhed og af hensyn til opdatering,
Hvis programmet er længe om at opdatere når fødselstidspunktet justeres, kan det være en god idé kun at vælge en tidslinje ad gangen; dermed reduceres antallet af beregninger.

TIL TOPPEN