Foredrag

Analyse af et horoskop (De 5 porte og mønstre)
En metode til hurtigt at finde hovedtemaet for et horoskop er at afsøge de største ubalancer og de største aspektmønstre. Claus Houlberg har skitseret hvorledes dette kan gøres i praksis i sine bøger: Horoskopets fem porte og Horoskopets mønstre.

Korrektion som dialog (Progressiv MC tidslinje)
Der opnås større tillid til en korrektion ved at inddrage klienten i en dialog, der består i en vekselvirkning mellem klientens udtryk for sine livsoplevelser og astrologens spørgen ind til bestemte tidsperioder. Progressiv MC tidslinje er et væsentlig værktøj for astrologen i denne dialog.

De ny planeter (Eris, Ceres, Makemake og Haumea)
Opdagelsen af Eris og andre objekter i Kuiperbæltet i 2006 bevirkede at definitionen en planet blev ændret af den Internationale Astronomi Forbund. I denne anledning blev en ny type af planet: dværgplanet introduceret og Pluto blev klassificeret til denne type. Da Pluto har en astrologisk virkning har de øvrige dværgplaneter selvfølgelig også en astrologisk virkning.

Kommende og tidligere

Til toppen