Vælg asteroider

Asteroiderne Chiron, Pallas, Juno og Vesta, samt det astronomiske punkt Lilith vises normalt ikke, men kan vælges til. Chiron vælges til for sig selv. De øvrige asteroider, samt Lilith vælges til fælles.
Vælg menu Indstillinger > Tydningsfaktorer
Klik på flueben Chiron for at til- eller fravælge Chiron.
Klik på flueben Asteroider og Lilith for at til- eller fravælge de øvrige asteroider og Lilith.

TIL TOPPEN