Inddata paneler

I venstre side af Live Horoscope kan man vælge mellem en række paneler til at udfylde forskellige data til programmet. Den aktuelle tegning vil blive opdateret i takt med at data udfyldes.

Radix Data

Panelet Radix Data bruges til at udfylde data for et horoskop og til at justere fødsesltidspunkt ved korrektion af horoskopet.

radix-data-input-panel

Udfyld klients Navn. Det udfyldte navn bruges som filnavn når horoskopet gemmes på filsystemet.

Udfyld klients fødselsdato i felt Dato som tre tal i rækkefølgen: dag, måned og år.

Udfyld klients fødselstidspunkt i felt Tid som tal i rækkefølge: time, minut og eventuelt sekund. Fødselstidspunktet vil automatisk blive reguleret for eventuel sommertid i beregningerne. Hvis klient er født indenfor de timer, der skiftes fra sommertid til normal tid afsluttes tidspunktet med A (for sommertid) eller B (for normal tid).

Skyder Live og rullemenu Enhed bruges til at justere fødselstidspunkt ved korrektion. Tiden justeres med den valgte enhed: time, minut eller sekund.

Vælg klients fødsesland. Landenavne er hentet fra Geonames.org databasen og skal skrives på engelsk, f.eks. Denmark.

Vælg klients fødselssted. Stednavne er hentet fra Geonames.org databasen og kan skrives på dansk, f.eks. København.

Hvis et felt udfyldes forkert bliver baggrunden rød og den præsenterede horoskoptegning opdateres ikke før end fejl rettes.

Tidszone og geografisk position udfyldes automatisk fra Geonames.org databasen. Sommertid udfyldes automatisk fra TZ databasen. Disse felter angives med gul baggrund og kan ikke udfyldes.

Prognose Data

Panelet Prognose Data bruges til udfylde tidspunkt for en prognose. Hvis prognose tegningen vises vil den blive opdateret i takt med at prognose tidspunktet udfyldes eller justeres.

prediction-data-input-panel

Udfyld den tekst der skal stå i en udskrift af prognosetegningen.

Udfyldt dato for prognosen.

Udfyldt klokkeslæt for prognose (har normalt ingen betydning).

Skyder Live kan bruges til at justere Dato med den valgte Enhed: år, måned, uge eller dag.

Synastri Data

Menu Panel > Synastri giver mulighed for at sammenligne Radix horoskopet med et andet horoskop.

Panelet Synastri Data viser data for det horoskop, der sammenlignes med.

synastry-data-input-panel

Klik på Åben Synastri Horoskop for at åbne et nyt horoskop, der skal sammenlignes med.

TIL TOPPEN