Prognose horoskop

 

Live Horoscope laver automatisk en prognose horoskoptegning, der kan vises ved at vælge faneblad Prognose lige over den aktuelle tegning.

Prognose horoskoptegningen viser radix planeterne i den indre cirkel og prognose planeter i den ydre cirkel. Prognose planetpositionerne beregnes som transit for de ydre planeter, der vises i grøn farve og som progressiv (Naibod) for de indre planeter, der vises i blå farve.
Den nye dværgplanet Ceres regnes som indre planet, men kan vælges at blive regnet som ydre planet med menu Indstillinger > Tydningsfaktorer og et klik på fluebenet Ceres transit.

Prognose planeter i den ydre cirkel, der er i aspekt til MC, AC eller  en planet i radix indenfor en orbis på 1 grad vil blive markeret med en streg fra den pågældende prognose planet til den pågældende akse spids eller planet i radix.

Tidspunktet prognosen gælder for er dags dato når programmet startes, men kan ændres i Prognose Data felterne i venstre side. Prognose horoskoptegningen opdateres samtidig med at data ændres eller skyderen bevæges. Skyderen kan bevæges 25 år, måned eller døgn til hver side. Skyderen kan centreres med det aktuelle tidspunkt ved at klikke på ikonet reset.

Hvis fødselstidspunkt der står i Radix Data felterne i venstre side ændres vil prognose tegningen straks blive opdateret. Hvilket gør tegningen velegnet, som hjælp til korrektion.

TIL TOPPEN